Ziekten

Wat je kunt doen aan grasziektes in je gazon

Heb je rare of zieke plekken in je gazon? Weet je niet waar deze vandaan komen en nog belangrijker wat je er zelf aan kunt doen?

Op deze pagina bekijk je een duidelijk overzicht van de meest voorkomende grasziekten in Nederland. Je leert hoe je deze gazonziekten kunt herkennen, bestrijden en preventief voorkomen.

Roest in gazon 01   Roest in gazon 02

Onder de verzamelnaam roest bestaan verschillende varianten. Te weten: kronroest, bruinen vlekkenroest en oranje strepenroest. Het schadebeeld en de bestrijding ervan is bij elke variant nagenoeg hetzelfde.

Roest is een grasziekte welke het gras langzaam aantast. De aantasting begint vaak pleksgewijs en kan zich daarna uitspreiden. Op het blad bevinden zich roestkleurige sporenhoopjes welke zich later vormen in afgestorven plekjes.

Herkenning

 • Oranje of bruine sporen op het blad
 • Ronde hoopjes of langwerpige streepjes
 • Van het voor- tot najaar waarneembaar

Bestrijding

 • Maai het aangetaste gras
 • Vang het grasmaaisel op en voer het af
 • Strooi snelwerkende stikstof

Oorzaak      

 • Arme ondergrond
 • Lage mate van bemesting

Preventie

 • Voorkom verspreiding via grasresten

Bladvlekkenziekte in gazon 01   Bladvlekkenziekte in gazon 02

De naam van de aantasting op zich zegt al veel over het schadebeeld zelf. Op de grassprieten ontstaan in eerste instantie minuscule waterige vlekjes welke bijna niet waarneembaar zijn. Later breiden deze zich uit tot grotere bruine vlekjes.

De bladvlekkenziekte ontstaat meestal in het voorjaar of in de herfst, wanneer de groeiomstandigheden niet volledig optimaal zijn. Daarnaast kan er aantasting aan de bladschede of wortelhals ontstaan waardoor gras volledig kan wegvallen.

Herkenning

 • Minuscule waterige vlekjes op het blad
 • Uitbreiding tot iets grotere bruine vlekjes
 • Vergeling van de bladpunten

Bestrijding

 • Strooi een kali houdende meststof
 • Bevorder de lucht- en waterhuishouding
 • Verhoog de maaihoogte tijdelijk tot 5 cm

Oorzaak      

 • Te hoge stikstofgift, tekort aan kalium
 • Toename bij hoge luchtvochtigheid
 • Schaduw en (te) kort maaien

 Preventie

 • Het gras maaien op een hoogte van 3 – 4 cm
 • De juiste hoeveelheid mest gebruiken

   Wortelrot Pythium in gazon 01Wortelrot Pythium in gazon 02

Een aantasting van wortelrot, soms ook wel pythium genoemd, is erg vervelend. Het gras raakt bedekt onder een dun laagje witgrijze schimmelpluis. In een latere fase kan dit omslaan in grote bruine vlekken of strepen. Pythium komt het vaakst voor in de maanden mei, juni, juli en augustus.

Herkenning

 • Witgrijze schimmelpluis, te zien op vochtig gras
 • Slijmerig of rottend gras, donkere onregelmatige vlekken
 • Bij droogte zijn dode wortels makkelijk uit de grond te trekken

Bestrijding

 • Strooi een traagwerkende meststof met extra kali
 • Verbeter de lucht- & waterhuishouding van de toplaag

Oorzaak      

 • Hoge luchtvochtigheid en bodemtemperatuur
 • Te hoge (eenzijdige) bemesting met stikstof
 • Tekort aan andere voedingselementen

Preventie

 • Strooi gedurende het groeiseizoen regelmatig mest
 • Zorg voor een goede vocht doorlatende ondergrond

Heksenkring in gazon 01   Heksenkring in gazon 02

Heksenkring is een vrij mysterieuze gazonziekte waarvan de bestrijding erg lastig is. De oorzaak van heksenkring in gazons ligt namelijk altijd diep in de bodem. Daar groeien zeer fijne schimmeldraden die plaatselijk de groeiwijze van het gras beïnvloeden.

De gazonziekte is het hele jaarrond aanwezig en laat zich afhankelijk van de weeromstandigheden verschillend tonen. In het voorjaar laat heksenkring vaak onregelmatige groei zien in de vorm van groener of snelgroeiend gras. Gedurende de zomer kan de cirkel plaatselijk verdrogen en dood gras veroorzaken. In het najaar, onder vochtige omstandigheden, kunnen er paddenstoelen in een cirkel groeien.

Herkenning

 • Grote cirkels van groener of sneller groeiend gras
 • Onder droge omstandigheden een cirkel van dood gras
 • Onder vochtige omstandigheden een cirkel van paddenstoelen
 • Vaak waarneembeer op vroeger beboste gronden
 • De cirkel vergroot zich jaar na jaar

Bestrijding

 • Geef het gazon voldoende water
 • Pas op het gazon beluchtingstechnieken toe
 • Verwijder houtresten in de ondergrond
 • Vervang bij een ernstige aantasting de volledige ondergrond

Oorzaak      

 • Slechte bodemstructuur
 • Onvoldoende vochtigheid
 • Oude schimmels diep in de grond aanwezig

Preventie

 • Zorg voor een uitgebalanceerde bemesting
 • Maai de paddenstoel af, voorkom verspreiding van sporen

Gazonwekker

Ontvang vier keer per jaar bericht wanneer het tijd is om je gazon te bemesten.