Graszoden

Een grasrol is een vierkante meter per stuk. Een grasrol is 40 cm breed, 250 cm lang, 30 cm in doorsnee en past eenvoudig in iedere kruiwagen.

Gemiddeld weegt een grasrol 15 kg. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het gewicht hier iets van afwijken.

Nee, de grasrollen worden normaal gesproken gesneden zonder netting. Extreme weers- of groeiomstandigheden kunnen een uitzondering vormen. Wil je het zeker weten, bel of mail ons dan even.

De samenstelling van het graszaadmengsel bepaalt voor welk doel het gras uiteindelijk het meest geschikt is. Speel- of recreatiegras is het meest verkochte type gras in Nederland. Ons specifieke mengsel is als volgt opgebouwd:

  • 20% Engels Raaigras (hoge betredingstolerantie)
  • 50% Veldbeemdgras (sterke beworteling)
  • 30% Roodzwenkgras (goede droogtetolerantie)

Om teleurstelling achteraf te voorkomen leveren wij bewust geen schaduwgras. Het verdraagt betreding en kort maaien zeer slecht. Probeer meer licht te creëren in de tuin en kies voor speelgras. Lukt dit niet, laat dan de keuze vallen op andere tuinmaterialen.

De juiste keuze en samenstelling van graszaad bepaalt de uiteindelijke levensduur en prestaties van een gazon. Kuypers Graszoden werkt enkel met het beste genetische materiaal dat voorhanden is. De innovatieve grassoorten die gezaaid worden zijn een fijne selectie vanuit De Grasgids. Alle vooraf uitgebreid getest op betredingstolerantie, ziekteresistentie, standvastigheid, droogtetolerantie en stikstofefficiëntie.

 

Doordat we een mengsel toepassen dat bestaat uit verschillende grassoorten met daarin nog een onderverdeling in verschillende variëteiten kan het zich vrijwel onder alle groeiomstandigheden vestigen en handhaven. Het mengsel is evenwichtig en heeft zich bewezen door de jaren heen.

 

We werken zonder snelwerkende kunstmeststoffen en laten op die manier ons gras bewust rustig aan groeien. Door continue bemonstering en gerichte bladbemesting voorzien de graszoden zich van een stevig wortelgestel en laten zich uiteindelijk zonder vervelend afscheuren leggen.

 

Gedurende de teelt gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen, maar houden we ons gras toch hartstikke mooi schoon van breedbladige onkruiden en ongewenste grassen. Maandenlang maaien wij onze graszoden met een kooimaaier, om zo aan onze kenmerkende fijne verwevenheid en dichte structuur te geraken.

 

Het gras wordt zelfs tot vlak voor de oogst nog kort gemaaid. Dit heeft als voordeel dat het gras minder lang is wanneer je het na 10 tot 14 dagen voor het eerst zelf mag gaan maaien. Daarnaast beschadigt de kooimaaier het gras zo min mogelijk, wat leidt tot minder stress en risico op ziektes of plagen direct na aanleg.

 

Onze kwekerij bestaat uit verschillende grondsoorten. Dit biedt ons de mogelijkheid om droge zanderige graszoden te leveren in tijden van nattigheid en vochtige leemhoudende graszoden in tijden van droogte.

 

Met het oog op de toekomst wordt iedere vierkante meter zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Binnen ons bedrijf streven we naar een gesloten kringloop door al onze percelen jaarlijks opnieuw te voorzien van kalk, compost en teelaarde.

Gazonwekker

Ontvang vier keer per jaar bericht wanneer het tijd is om je gazon te bemesten.